Důvěra v MLM

Důvěra je základní kámen, jedno z klíčových slov v oblasti MLM.

Jak jistě víte, tak MLM je o lidech. Je o vztazích. A je právě také o důvěře. Mnoho lidí ve vašich týmech se postupně stává vašimi přáteli. A proto mějme na paměti tato slova: “ Nejvíc bolí záda od kudly zrada kamaráda. “

Lidé jsou tedy hlavními produkty firem.

Proč se vůbec připojují další a další lidé do vašeho podnikání v oblasti MLM? Protože vám věří a dali vám důvěru.

Ano, mnoho lidí vstupuje do společností síťového marketingu z toho důvodu, že se jim líbí a chtějí užívat produkty nebo služby dané MLM společnosti. Mnoho lidí vstupuje z důvodu výdělku, ať již se jedná jen o přivýdělek ke stávajícímu zaměstnání nebo podnikání nebo je uchvátí touha po budování si finanční svobody, nezávislosti a dosažení pasivního příjmu.

Lidé také vstupují z důvodu komunity podobně smýšlejících lidí, chtějí se setkávat, být obklopeni inspirativními, pozitivními a úspěšnými lidmi.

Chtějí tvořit, pracovat na sobě a na svých snech a osobnostně růst.

Ale to hlavní, co je potřeba si uvědomit, že noví zákazníci nebo členové (distributoři) se zapojují z důvodu lidí. Prostě a jednoduše, lidé jdou za lidmi. Uvěřili vám, vašim informacím, vaší nabídce a dali vám důvěru. Od samého začátku buďte v této jedinečné profesi, kterou MLM jednoznačně je, průhlední, otevření a dodržujte slovo.

Nehrajte falešně ani se sebou, ani s druhými lidmi, protože právě v té upřímné důvěře se můžete spojit. Pokud totiž nemůžete jeden druhému důvěřovat, pak se také nemůžete spojit a jít dlouhodobě společnou cestou. A věřím, že jistě chcete navazovat ve svých týmech vynikající a také dlouhotrvající vztahy.

Mějme tedy všichni neustále na paměti, že důvěra je jako velmi jemná květinka.

Dlouho jí trvá než rozkvete, ale velmi snadno se zašlápne.

Hned při startu je tedy potřeba s nováčkem velmi důkladně a podrobně probrat jeho cíle. Vykomunikovat jeho očekávání. Zjistit jeho “PROČ” se chce k vám přidat, a co tím chce získat.

V tomto článku nebudeme rozebírat tvoření obecných cílů a plnění si snů, po kterých touží váš nováček. Nástěnky vizí, vizualizaci, to bude téma v některém z budoucích článků. Dnes se podívejme na konkrétní očekávání z hlediska peněz, z hlediska výdělků. Je potřeba zjistit jeho očekávání z hlediska financí a probrat společně, zda jsou reálná, dosažitelná nebo nereálná.

Doporučuji položit vašemu nováčkovi na startu tyto 3 otázky.

Na všechny otázky, ať si odpoví jen on sám. Jen on sám se totiž rozhoduje, kolik bude dávat svému podnikání v MLM času a aktivit. Své odpovědi, ať napíše na papír a poté je společně rozeberte.

První otázka je KOLIK?

Kolik si chce ve svém podnikání v MLM vydělat měsíčně? Napíše částku, zda je to přivýdělek, např. 5.000 Kč, 10.000 Kč třeba k jeho stávajícímu zaměstnání nebo podnikání nebo zda je jeho cílem dosáhnout na vyšší příjem např. 50.000 Kč  a nebo zda chce doslova obrátit svou současnou ekonomickou situaci a dosáhnout pasivního příjmu a finanční svobody.

Jako druhou otázku, kterou doporučuji položit je ČASOVÝ ZÁVAZEK TÝDNĚ.

Jak jistě víte, tou hlavní investicí, kterou lidé do podnikání v oblasti MLM investují je jejich čas. Čas potřebný jak ke studiu této profese, naučit se vše kolem produktů, služeb, marketingového plánu a systému práce. A poté ten hlavní čas je čas věnovaný tomu, co přináší výdělky. Tedy vyhledávání kontaktů, oslovování, prezentování, dosledování a odstartování a vedení lidí ve svém týmu. Čas k učení se této profesi nechť nepočítá. V dnešní době moderních technologií, kdy tyto již pravidelně a efektivně mnoho společností síťového marketingu využívá, je mnohem snazší si najít svůj osobní čas na samostudium. Je mnoho videí, webinářů a dalších materiálů, které může nováček svým samostudiem také využívat ke svému růstu. Nechť si stanoví čas, který bude dávat aktivitám v trhu, o kterých jsem psala výše, ať již budou online nebo offline. Zda je rozhodnut dát tomu 1 nebo 2 hodiny denně po zaměstnání nebo to chytí aktivněji a dá svému podnikání v MLM např. 30 nebo 40 hodin týdně.

A třetí otázka je tato. Jaký časový úsek, po jak dlouhé období je váš nováček ochoten a připraven dávat týdně počet hodin práci, které si stanovil ve své odpovědi na druhou otázku, aby dosáhl na výdělek, který si stanovil odpovědí na první otázku.

Tedy, jestli tento výdělek chce dosáhnout za 6 měsíců, za 1 rok nebo za 2 roky?

Poté, co si napíše odpovědi na tyto 3 otázky, je potřeba je s ním probrat a zjistit, zda jeho očekávání jsou reálná nebo nereálná. Pokud si nevíte rady, je potřeba se obrátit na pomoc na svou nadsponzorskou linii.

Nováček ve vašem týmu musí vědět, že čísla, na kterých jste se domluvili jsou reálná a dosažitelná. A zase jsme u slova důvěra. Začínat a pracovat v dalších týdnech a měsících musí s vědomím, že ví, že na to, aby se dopracoval na ten a ten příjem, je potřeba tomu dávat tolik a tolik hodin aktivní práce týdně a vydržet takto pracovat po takovou a takovou dobu.

Pokud mu odkývete jakákoliv čísla, která nejsou dosažitelná a jsou nereálná, ztratíte na cestě jeho důvěru, důvěru ve vás, důvěru v MLM, důvěru ve vaši společnost.

A to je přece velká škoda. To určitě nechcete. Pokud jsou čísla nereálná, je potřebné je upravit. Buď snížit nebo zvýšit výdělek, snížit nebo zvýšit počet hodin týdně a nebo zkrátit nebo prodloužit časový úsek. Tedy důvěru budujte oboustranně hned od startu. Těžko se získává a lehce se ztrácí.

Důvěra je jako zrcadlo.

Můžete ho spravit, když je rozbité, ale stále můžete vidět trhliny v poničeném odrazu.

Mějte tedy tyto 3 základní startovací otázky nejen na mysli, ale uvádějte je do praxe ve vašem MLM podnikání. A nezapomínejte, že to, jak si to se svými nováčky nastavíte, v tom vás budou následovat a duplikovat. Tedy nechť je důvěra jednou ze základních hodnot vašeho týmu.

Hodně úspěchů, 

Vaše Pavlína

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů